Všeobecné obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

 • Obchodní podmínky společnosti ICM-CZ s.r.o.(provozovatel www.novepneumatiky.cz), se sídlem Edvarda Beneše 959/15, 747 05 Opava, IČ 26824884, DIČ CZ26824884, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 26870 (dále jen "prodávající",nebo "www.novepneumatiky.cz")
 • Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) byly zpracovány dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a dalších platných právních předpisů.
 • Zákazníkem internetového obchodu www.novepneumatiky.cz je buď spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele (dále jen „kupující“) nebo podnikatel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je podnikatelem tzn. je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Objednávka

 • Zboží si u nás může kupující objednat třemi způsoby, pomocí elektronické objednávky, emailem, nebo telefonicky.
 • Odesláním objednávky vybraného zboží kupující potvrzuje závaznost své objednávky a souhlas s nákupním řádem e-shopu.
 • Po odeslání objednávky se kupujícímu zobrazí informace o zařazení jeho objednávky do objednávkového systému e-shopu
 • Objednávka musí obsahovat identifikaci kupujícího ( jméno a příjmení , adresa , telefon , popř. IČ a DIČ ).
 • Pokud kupující při zadávání objednávky správně vyplní e-mailovou adresu, bude mu na ni neprodleně automaticky odeslána rekapitulace (potvrzení o přijetí) objednávky. V případě,že nepřijde potvrzení objednávky na vaši emailovou adresu, kontaktujte prosím prodávajícího pro potvrzení objednávky na tel.: +420 775 055 550.
 • Objednávku potvrdíme zpětným voláním na tel.číslo kupujícího.
 • Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku v případě nedostupnosti zboží nebo v případě objednání alu kol nebo ocelových disků nehomologovaných výrobcem kol na vůz uvedený kupujícím v objednávce.
 • !!!V případě objednávek v období sezónního přezouvání je potřeba počítat s prodlouženými termíny dodání i o několik dní!!!

Dodání zboží v ČR

 • Zboží bude kupujícímu dodáno v co nejkratší možné lhůtě ve většině případů je termín dodání 1-5 pracovních dní u alu kol je potřeba počítat s termíny až dva týdny.
 • Při objednání zboží v akci je toto expedováno do 24 hodin, jestliže se jedná o atypický druh zboží(alu kola, atypický rozměr pneumatik), který není momentálně na skladě, je dodací lhůta delší a bude dohodnuta s kupujícím. Objednávka by měla být uskutečněna do 15.00hod, jinak dojde k prodloužení dodací lhůty o jeden den.
 • Zboží prodávající dodává prostřednictvím přepravní služby PPL a DPD nebo vlastními vozidly po celém území ČR, v pracovní době od 8.00 do 18.00hod.
 • Zboží lze také vyzvednout osobně na provozovně (Libhošť 150, 74257 Libhošť´, GPS : 49° 37' 4.231971" N 18° 3' 53.1487656" E).

 

Převzetí zboží

 • Kupující by měl ve vlastním zájmu překontrolovat, že je obal neporušený a zásilka nenese zjevné znaky poškození. Při převzetí od přepravní služby nekontroluje obsah zásilky a nevyžaduje se účast posádky vozidla. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. 
 • Případné poškození se ohlašuje prodávajícímu nebo i přepravci nejpozději do 7 dnů od doručení zásilky. Pokud příjemce provede kontrolu nepoškozenosti obsahu až po odjezdu přepravní služby, případné poškození ohlásí provozovateli e-shopu nebo i přepravci ve lhůtě do 7 dnů od doručení zásilky.

          https://www.dpd.cz/download/DPD_jak_reklamovat_zasilku.pdf

Ceny

 • Ceny jsou platné dle aktuálního ceníku zboží v době objednávky.
 • Všechny ceny jsou uvedeny s DPH, zahrnují balné i dopravné.(Platí jen pro ČR a netýkají se vyjímek v odstavci "Dodání zboží v ČR" )
 • Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen a to i bez předchozího písemného, či jiným způsobem vydaného oznámení.

Zpětný odběr pneumatik

 • Zpětný odběr pneumatik je zdarma zajištěn po celou provozní dobu na adrese provozovny (Libhošť 150, 74257 Libhošť´, GPS : 49° 37' 4.231971" N 18° 3' 53.1487656" E) podle zákona 185/2001 Sb. o odpadech nebo na sběrných místech systému ELTMA  https://www.eltma.cz/sberna-mista#map

Platební podmínky

 • Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu včas a v plné výši.
 • Zboží je až do okamžiku zaplacení majetkem prodávajícího.
 • U jednotlivých objednávek bude platba provedena v hotovosti při převzetí zboží dodaného kurýrní službou na fakturační, resp. doručovací adresu uvedenou v objednávce.
 • Daňový doklad k zakoupenému zboží je:
 1. v případě zaslání přepravní službou přibalen k zásilce.
 2. v případě hotovostní platby na provozovně předán osobně kupujícímu.
 3. na požádání kupujícího zaslán emailem.  
 • Tento doklad slouží současně jako záruční list k zakoupenému zboží a splňuje veškeré zákonem definované náležitosti – a to jak obsahové, podle zákona č. 235/2004 Sb. § 28, o dani z přidané hodnoty, tak formální podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Záruky a reklamace

 • Záruky na zboží prodávané pomocí internetového obchodu www.novepneumatiky.cz se řídí a jsou v souladu s platnou legislativou.
 • Záruka se nevztahuje na mechanická poškození dodaného zboží, která nemají souvislost s případnými materiálovými a výrobními vadami.
 • Reklamace je podmíněna průkazností nákupu reklamovaného zboží v našem internetovém obchodě, čehož je důkazem daňový doklad – faktura.
 • Reklamované zboží musí být zasláno kupujícím na adresu provozovny (Libhošť 150, 74257 Libhošť´). 
 • Vady, které nemohou být zjištěné při přejímce zboží a na které se vztahuje záruka na jakost zboží, je kupující povinen reklamovat u prodávajícího písemnou reklamací.
 • V případě vrácení zboží hradí náklady za dopravné a balné kupující(150Kč/balík s DPH).

 

 • Pokud je kupující právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, vztahují se na smluvní vztah prodávajícího a tohoto kupujícího některá odlišná ustanovení, popsaná níže:
 1. Není-li v souvislosti se záručními podmínkami výrobce uvedeno jinak, platí záruční lhůta v délce trvání 12 měsíců od převzetí zboží kupujícím.
 2. Zakoupené zboží není možné vrátit bez udání důvodu.
 3. V případě zrušení závazné objednávky nebo vrácení zboží, může prodávající od kupujícího požadovat úhradu všech vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.
 • Prodávající by si měl ověřit, že reklamované, nebo vrácené zboží dorazilo v pořádku což je strvrzeno reklamačním, nebo stornovacím protokolem.
 • Nakládání s vašimi údaji se řídí podle zákona na ochranu osobních údajů.

Odstoupení od smlouvy

 • Kupující - Spotřebitel má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku od kupní smlouvy odstoupit , vrátit zboží bez udání důvodu, a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží, pod podmínkou, že zboží, které mu nevyhovuje, nebylo poškozeno nebo použito.
 • Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci, a kupující v něm uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a případně čísla účtu pro vrácení peněz.
 • Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit, stane-li se plnění smlouvy nemožné. K těmto případům může dojít zejména z důvodu vyprodání zboží, které je předmětem smlouvy. Prodávající si dále vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit v případě zjevné chyby v ceně za předmět smlouvy.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude provozovatelem stornována.

Bezpečnost a ochrana informací

 • Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

Závěrečná ustanovení

 • Kupující má právo využít tzv. mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Subjektem mimosoudního řízení je Česká obchodní inspekce (více na www.coi.cz ). Toto právo se nevztahuje na kupujícího, který je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. 
 • Kupující může pro řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy využít on-line platformu nacházející se na internetové adrese  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=CS